Iekšējas Likmes Roulette: Uzzini Mūsu Autoritatīvās Padomās

Ruletē ir dažādas populāras spēles variācijas, bet pamatprincipi paliek nemainīgi. Iekšējās likmes ir viena no divām likmju veidēm, ko vari likt ruletē, un tām ir augstāka izmaksa, bet zemākas izredzes uz uzvaru. Ir dažādi iekšējo likmju veidi, tostarp taisnā likme, sadalītā likme, ielas likme, stūra likme, sešu rindu likme, piecu skaitļu likme un čūsku likme.

Galvenās atziņas:

  • Iekšējās likmes tiek liktas uz atsevišķiem skaitļiem vai konkrētām skaitļu kombinācijām ruletē.
  • Iekšējās likmes piedāvā augstāku izmaksu, bet zemākas izredzes uz uzvaru salīdzinājumā ar ārējām likmēm.
  • Iekšējās likmes ietver taisnās likmes uz viena skaitļa, sadalītās likmes uz diviem blakus esošiem skaitļiem, ielas likmes uz trim secīgiem skaitļiem, stūra likmes uz četriem skaitļiem, sešu rindu likmes uz divām skaitļu rindām, piecu skaitļu likmes uz konkrētiem skaitļiem un čūsku likmes uz skaitļu rakstu.

Iekšējās Likmes Ruletē

Iekšējās likmes ir viena no divām likmju veidu kategorijām ruletē. Tās tiek veiktas uz atsevišķiem skaitļiem vai konkrētām skaitļu kombinācijām. Salīdzinot ar ārējām likmēm, iekšējās likmes piedāvā augstākus izmaksas koeficientus, bet zemākas uzvaras iespējas. Iekšējās likmes ietver šādus veidus – viena skaitļa likmes (straight up), divu blakus esošo skaitļu likmes (split), trīs secīgu skaitļu likmes (street), četru skaitļu likmes (corner), divu rindu likmes (six line), piecu skaitļu likmes (five number) un čūskas likmes (snake).

Iekšējās Likmes Izmaksas Koeficients
Straight Up 35:1
Split 17:1
Street 11:1
Corner 8:1
Six Line 5:1
Five Number 6:1
Snake 2:1

Viens no populārākajiem veidiem, kā likt iekšējās likmes, ir straight up likmes – uz viena atsevišķa skaitļa. Uzvarot straight up likmei, izmaksas koeficients ir 35:1. Tas nozīmē, ka par katru likmes žetonu uz uzvarētā skaitļa, spēlētājs saņem 35 žetonus, kā arī atgriež sākotnējo likmi. Tāpat ruletē ir arī iespēja likt uz diviem blakus esošiem skaitļiem (split likmes), uz trīs secīgiem skaitļiem (street likmes), uz četriem skaitļiem (corner likmes) un citiem likmju veidiem, kas piedāvā dažādus izmaksas koeficientus.

Iekšējās likmes ruletē ir spēcīgs saistījums starp izmaksas koeficientiem un uzvaras iespējām. Jo lielāks izmaksas koeficients, jo mazākas ir uzvaras iespējas. Tāpēc, izvēloties veikt iekšējās likmes, svarīgi ir ievērot savu riska toleranci un spēles budžetu. Ir svarīgi izstrādāt savu likmju stratēģiju un ņemt vērā savas personīgās vēlmes, lai izbaudītu ruletes spēli pilnībā un gūtu maksimālo izklaides pieredzi.

Straight Up Bets

In roulette, straight up bets are placed on a single number. This type of bet offers a higher payout compared to other inside bets. The payout for a winning straight up bet is 35 to 1. Let’s take a look at the straight up bets in roulette:

Straight Up Bets in Roulette

When placing a straight up bet, you choose a specific number and place your chips on that number on the roulette layout. This can include any of the numbers on the layout, including the zero and double zero. The odds of winning a straight up bet are relatively low due to the high number of possible outcomes. However, if your chosen number hits, the payout is substantial. For each chip placed on the winning number, you receive 35 chips in return, plus the original bet.

“Straight up bets offer an exciting opportunity for players looking for high-risk, high-reward bets.”

It’s important to note that straight up bets can be combined with other types of bets to increase your chances of winning. For example, you can place a straight up bet on number 17 and also place a split bet on numbers 17 and 20. This allows you to cover more numbers on the layout while still having the potential for a significant payout if your chosen number hits.

Straight Up Bet Payout
Single Number 35 to 1

As with any type of bet in roulette, it’s important to gamble responsibly and within your budget. Straight up bets offer an exciting opportunity for players looking for high-risk, high-reward bets. With the potential for a big payout, these bets can add an extra level of thrill to your roulette experience.

Iekšējās likmes ruletē: Split likmes

Split likmes ruletē ir veids, kā likt likmes uz diviem blakus esošiem skaitļiem, ievietojot žetonus starp šiem diviem skaitļiem. Šīs likmes piedāvā iespēju uzvarēt ar izplatību 17 pret 1. Lai uzvarētu split likmi, jebkura no diviem izvēlētajiem skaitļiem jābūt uzvarētājam. Katrs žetons, kas izvietots starp skaitļiem, tiks atmaksāts ar 17 papildu žetoniem.

Piemēri:

Split likme uz 7 un 10:

Žetons izvietots starp 7 un 10 skaitļiem

Ja uzvar skaitlis 7 vai 10, tiek atmaksāti 17 papildu žetoni par katru izvietoto žetonu.

Split likme uz 21 un 22:

Žetons izvietots starp 21 un 22 skaitļiem

Ja uzvar skaitlis 21 vai 22, tiek atmaksāti 17 papildu žetoni par katru izvietoto žetonu.

Izmaksas un veidi

Split likmes izmaksas ruletē ir lietderīgi apzināties, jo tās piedāvā dažādus izmaksas koeficientus atkarībā no uzvarētā skaitļa. Šīs likmes veido dažādas kombinācijas skaitļu izvietojumā, piedāvājot spēlētājiem aicinošas iespējas uzvarēt. Split likmes var likt uz jebkuriem diviem blakus esošiem skaitļiem, kas ir horizontāli vai vertikāli blakus viens otram.

Split likmes veids Izmaksas koeficients
1 un 2 17 pret 1
4 un 5 17 pret 1
13 un 16 17 pret 1
31 un 34 17 pret 1

Split likmes ruletē ir spēcīgs veids, kā palielināt uzvaras iespējas, likdams uz diviem tuviem skaitļiem. Tas prasa zināmas stratēģiskas izvēles un izpratni par spēles noteikumiem. Izklausās aizraujoši? Izbaudiet šo veidu iekšējo likmju ruletē un izveidojiet savu uzvaras stratēģiju!

Iekšējās Likmes Ruletē – Street Likmes

Street likmes ruletē ir viens no veidiem, kā veikt iekšējas likmes. Šī likme aptver trīs secīgas skaitļu vērtības ruļļa diagrammā. Lai veiktu street likmi, spēlētājs liek žetonus uz līnijas, kas atrodas pa labi no izvēlētās trīs skaitļu virknes. Ja jebkurš no šiem trīs skaitļiem uzvar, izmaksas par uzvarēto street likmi ir 11 pret 1. Katrie likotie žetoni tiek papildināti ar 11 papildu žetoniem.

Street likmes ruletē ir populāras, jo tās piešķir spēlētājiem iespēju aptvert vairāk skaitļu vienā likmē. Tādējādi tiek palielināta izredzes uz uzvaru, bet arī samazinātas izmaksas par uzvarēto likmi. Lai izvēlētos vispiemērotāko derēšanas stratēģiju ar street likmēm, ir svarīgi izpētīt ruletes spēles noteikumus un izprotams likšanas shēmas.

Piemēri street likmēm ruletē:

Street Likme Izmaksas Uzvaras iespējamība
1, 2, 3 11 pret 1 8,11%
4, 5, 6 11 pret 1 8,11%
7, 8, 9 11 pret 1 8,11%

Kā redzams, katrā uzvarētajā street likmē tiek iegūts liels laimests, bet izredzes uz uzvaru ir salīdzinoši mazas. Ir svarīgi rūpīgi izvēlēties skaitļu virkni un analizēt spēles statistiku, lai izstrādātu efektīvāku derēšanas stratēģiju. Lielākā daļa spēlētāju izmanto street likmes kā vienu no daudzajiem iekšējo derību veidiem ruletē.

Iekšējās likmes ruletē: Stūra likmes un to izmaksas

Stūra likmes ir viena no iekšējām likmēm ruletē, kas aptver četru skaitļu bloku izkārtojumā. Lai novietotu stūra likmi, spēlētājs liek marķieri vai marķierus uz horizontālās un vertikālās līnijas krustojuma bloka centrā. Ja kāds no četriem skaitļiem blokā uzvar, izmaksas par uzvarējošo stūra likmi ir 8 pret 1. Katri marķieri, kas novietots uz krustojuma, tiks atlīdzināts ar 8 papildu marķieriem.

Stūra likmes noteikumi un veidi:

  • Dubultstūris: Novietojot marķieri starp 0 un 1 skaitļiem, 0 un 3 skaitļiem, vai 00 un 2 skaitļiem.
  • Klasiskais stūris: Novietojot marķieri starp 1, 2, 4 un 5 skaitļiem, vai 2, 3, 5 un 6 skaitļiem.
  • Stūris uz trim: Novietojot marķieri starp 4, 5, 7 un 8 skaitļiem, vai 5, 6, 8 un 9 skaitļiem.
  • Liels stūris: Novietojot marķieri starp 7, 8, 10 un 11 skaitļiem, vai 8, 9, 11 un 12 skaitļiem.
  • Stūris uz pieciem: Novietojot marķieri starp 11, 12, 14, 15 un 0 skaitļiem, vai 12, 13, 15, 16 un 0 skaitļiem.

Stūra likmes ruletē piedāvā interesantu iespēju iegūt lielāku izmaksu par likmes uzvaru, taču tam ir zemākas uzvaras iespējas salīdzinājumā ar citām iekšējām likmēm. Lai izdarītu labāko izvēli, spēlētājam jāapsver savas likmju stratēģijas, personiskās preferences un pieejamais budžets. Saprotot dažādu iekšējo likmju veidus ruletē, jūs varat veidot informētus lēmumus un pilnveidot savu ruletes pieredzi.

Iekšējās likmes veids Izmaksas par uzvarēto likmi
Dubultstūris 8 pret 1
Klasiskais stūris 8 pret 1
Stūris uz trim 8 pret 1
Liels stūris 8 pret 1
Stūris uz pieciem 8 pret 1

Iekšējās Likmes Ruletē: Six Line Likmes

Viens no iekšējām likmēm ruletes spēlē ir “Six line” likmes. Šīs likmes aptver divas blakus esošas rindas vai sešus skaitļus ruletes izkārtojumā. Spēlētājs likmi liek starp rindām veidojošajiem punktiem. Ja kāds no sešiem skaitļiem rindās uzvar, izmaksas par uzvarējošo “Six line” likmi būs 5 pret 1. Katram likmes punktam tiks izmaksāti papildu 5 žetonus.

Šī likme piedāvā labas izmaksas, bet izredzes uz uzvaru ir nedaudz mazākas salīdzinājumā ar citām iekšējām likmēm. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi izvērtēt savus spēlēšanas principus un spēles budžetu, lai pieņemtu lēmumu par derību veikšanu ar “Six Line” likmi. Tas var būt interesants veids, kā paņemt papildu emocionālu izaicinājumu ruletes spēlē un izbaudīt šīs spēles aizraujošo atmosfēru.

Spēlējot ruleti gan kazino, gan tiešsaistē, ir svarīgi saprast dažādas iekšējās likmes, lai veiktu informētus lēmumus un padarītu savu ruletes pieredzi vēl labāku. Turklāt, izmantojot pareizu likmju stratēģiju un izmaksu aprēķināšanu, jūs varat palielināt savas iespējas uz izcilu un izdevīgu spēles rezultātu. Joprojām jāatceras, ka azartspēles vienmēr rada risku, un ir jāspēlē atbildīgi, ievērojot savu pieejamo budžetu.

Tādējādi, izvēloties ruletes iekšējās likmes, iespējams iegūt aizraujošu spēles pieredzi ar lieliskām izmaksām. “Six line” likmes piedāvā iespēju iegūt izdevīgas atdeves, kamēr jūs baudāt spēles emocionālo satraukumu. Ar īstu stratēģiju un plānošanu jūs varat izmantot šo veidu likmju, lai uzlabotu savas izredzes uz uzvaru un padarītu savu ruletes spēli veiksmīgu un izdevīgu. Turpiniet izpētīt un attīstīt savas ruletes spēles prasmes, lai gūtu vēl labākus rezultātus.

Iekšējās Likmes Ruletē: Pieņemti Izvēlēties 5 Noslēpumainas Likmes

Iekšējās likmes ruletē ir viena no aizraujošākajām un pievilcīgākajām spēļu iespējām. Lai gan tās piedāvā augstākas izmaksas, tās sastopamas arī ar zemākām izredzēm uzvarēt nekā ārējās likmes. Viens no interesantākajiem un noslēpumainākajiem iekšējās likmēm ir pieciem numuriem likme, kas pazīstama arī kā “sūkņa likme”.

Kā jau nosaukums norāda, piecu numuru likme ietver piecu numuru aizsegšanu uz ruletes galda – 0, 00, 1, 2 un 3. Ja kāds no šiem pieciem numuriem uzvar, izmaksas par uzvarēto piecu numuru likmi ir 6 pret 1. Tas nozīmē, ka par katras likmes uz uzvarēto numuru tiek izmaksātas 6 žetoni, papildus sākotnējai likmei.

Tomēr ir vērts atzīmēt, ka piecu numuru likme ir viena no iekšējām likmēm ar augstāku mājas prieku salīdzinājumā ar citām likmēm. Tāpēc daži spēlētāji to izvairās, bet citi uzskata to par aizraujošu un riskantu iespēju gūt lielu laimestu ruletē. Tas ir atkarīgs no jūsu personīgajām spēlēšanas stratēģijām un riska sliekšņa.

“Piecu numuru likme ir kā noslēpumaina pasaka ruletē, kas pievilina spēlētājus ar iespēju gūt lielu laimestu. Taču ir jāatceras, ka tā nes sev līdzi augstu mājas prieku. Tāpēc rūpīgi izsvērtu savus iespējamos laimestus un budžetu, pirms nolēmu spēlēt ar piecu numuru likmi.”

Visbeidzot, lai jūs varētu labāk izprast un izvēlēties piemērotu iekšējo likmi ruletē, ir svarīgi iepazīties ar visiem pieejamiem likmju veidiem un to raksturīgajām īpašībām. Izmantojot šo zināšanu bāzi un aizraujošos iekšējos likmju veidus, jūs varat izbaudīt spēli un sagaidīt interesantas un uzrunājošas spēles iespējas.

Noslēgums (Conclusion)

Kopumā ņemot, izvēle starp iekšējām likmēm un ārējām likmēm ruletē ir atkarīga no spēlētāja riska tolerance un naudas līdzekļiem. Iekšējās likmes piedāvā lielākas izmaksas, bet arī mazākas izredzes uzvarēt. Būtiski ir ņemt vērā savas stratēģijas, vēlmes un budžetu, izvēloties, kādu veidu likmi veikt. Vai jūs spēlējat kazino vai tiešsaistē, iekšējo likmju veidu izpratne palīdzēs jums pieņemt informētus lēmumus un uzlabot jūsu ruletes pieredzi.

Ikdienas lietotnē piedāvātajā iekšējo likmju izvēlē ir daudz iespēju, piemēram, tieši spēlētā skaitļa likme, sadalītā likme, ielas likme, stūra likme, sešu skaitļu līnijas likme, piecu skaitļu likme un čūsku likme. Katra no šīm likmēm atšķiras ar savām izmaksām un iespējām uzvarēt. Lai labāk izprastu šīs likmes un to veidus, labprātāk iesakām izpētīt ruletes noteikumus un stratēģijas, lai sasniegtu gaidītos rezultātus.

Tātad, neskatoties uz to, vai jūs esat iesācējs vai pieredzējis spēlētājs, iekšējās likmes ruletē var piedāvāt aizraujošu un izklaides pilnu pieredzi. Pirms sākat spēli, labāk ir sagatavoties, izpētot dažādas iekšējo likmju iespējas un izstrādājot savu stratēģiju. Lai jūsu ruletes spēle būtu veiksmīga, izlemiet, ko vēlaties sasniegt un pieņemiet informētus lēmumus, pamatojoties uz savām zināšanām un pieredzi. Tādējādi jūs izveidosiet lielākas izredzes uzvarēt iekšējās likmju kazino spēļu laukā un izbaudīsiet šo spēli pilnā mērā.

FAQ

Kādas ir iekšējās likmes ruletē?

Iekšējās likmes ruletē tiek liktas uz atsevišķiem skaitļiem vai konkrētiem skaitļu kombinācijām. Tās piedāvā lielākas izmaksas, bet mazākas izredzes uzvarēt salīdzinājumā ar ārējām likmēm. Iekšējās likmes ietver tiešas likmes uz vienu skaitli, sadalītas likmes uz diviem blakus esošiem skaitļiem, ielu likmes uz trim pēc kārtas esošiem skaitļiem, stūra likmes uz četriem skaitļiem, sešu rindu likmes uz divām rindām, piecu skaitļu likmes uz konkrētiem skaitļiem un “snake” likmes uz skaitļu rakstzīmju parauga.

Kādas ir izmaksas un izredzes uzvarēt straight up likmē?

Straight up likmes tiek liktas uz vienu skaitli ruletē. Izmaksas par uzvarēto straight up likmi ir 35 pret vienam. Tas nozīmē, ka par katru čipu liktu uz uzvarēto skaitli, spēlētājs saņem 35 čipus kā atgriešanu, papildus sākotnējai likmei. Straight up likmes var likt uz jebkuru ruletes izkārtojumā esošo skaitli, ieskaitot nulles un dubultās nulles.

Kādas ir izmaksas un izredzes uzvarēt split likmē?

Split likmes ruletē tiek liktas uz diviem blakus esošiem skaitļiem, liekot čipu vai čipu kaudzi starp tiem esošo līniju. Ja uzvar jebkurš no diviem skaitļiem, izmaksas par uzvarēto split likmi ir 17 pret vienam. Katrs uz likmes līnijas likts čips tiks izmaksāti papildus 17 čipu.

Kādas ir izmaksas un izredzes uzvarēt street likmē?

Street likmes ruletē aptver trīs pēc kārtas esošus skaitļus rindā. Lai liktu street likmi, spēlētājs liek čipu vai čipu kaudzi uz līnijas pa labi no rindas. Ja uzvar jebkurš no trīs skaitļiem rindā, izmaksas par uzvarēto street likmi ir 11 pret vienam. Katrs uz likmes līnijas likts čips tiks izmaksāti papildus 11 čipu.

Kādas ir izmaksas un izredzes uzvarēt corner likmē?

Corner likmes ruletē aptver bloku ar četriem skaitļiem izkārtojumā. Spēlētājs liek čipu vai čipu kaudzi uz horizontālo un vertikālo līniju šķērsošanās vietā bloka centrā. Ja uzvar jebkurš no četriem skaitļiem blokā, izmaksas par uzvarēto corner likmi ir 8 pret vienam. Katrs uz šķērsošanās vietā liektais čips tiks izmaksāti papildus 8 čipiem.

Kādas ir izmaksas un izredzes uzvarēt six line likmē?

Six line likmes ruletē aptver divas blakus esošas rindas vai sešus skaitļus izkārtojumā. Spēlētājs liek čipu vai čipu kaudzi uz rindu šķērsošanās vietu. Ja uzvar jebkurš no sešiem skaitļiem rindās, izmaksas par uzvarēto six line likmi ir 5 pret vienam. Katrs uz šķērsošanās vietu liektais čips tiks izmaksāti papildus 5 čipiem.

Kādas ir izmaksas un izredzes uzvarēt five number likmē?

Five number likmes, pazīstamas arī kā “sucker” likmes, var likt tikai Amerikāņu ruletē ar dubulto nulli. Šī likme aptver skaitļus 0, 00, 1, 2 un 3. Spēlētājs liek čipu vai čipu kaudzi uz kreiso robežšķērsojumu starp skaitļiem 1 un 0. Ja jebkurš no šiem pieciem skaitļiem uzvar, izmaksas par uzvarēto five number likmi ir 6 pret vienam. Tomēr šī likme ir ar augstāku kazino priekšrocību salīdzinājumā ar citām iekšējām likmēm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *