PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā Privātuma politikā definēta droša identificējamu personu datu, tostarp sensitīvu datu un citu ar personu nesaistītu datu ievākšana, uzglabāšana un apstrāde, ko LV BET likumīgi iegūst no jums saistībā ar jūsu veikto LV BET piedāvāto pakalpojumu izmantošanu, vienmēr attiecinot visaugstākos drošības standartus atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem tiesību aktiem un vislabākajai praksei. Šī Privātuma politika attiecas uz LV BET.lv, kā arī uz visiem citiem LV BET grupas zīmoliem, vietnēm, produktiem vai pakalpojumiem.

Izmantojot LV BET pakalpojumus, jūs piekrītat savu personas datu ievākšanai, apstrādei un kopīgošanai saskaņā ar šo Privātuma politiku. Jums ir iespēja izmantot rīkus, lai kontrolētu, kā mēs izmantojam un kopīgojam jūsu datus. Detalizēta informācija par to ir iekļauta šajā Privātuma politikā. Ja jūs nepiekrītat šai politikai, lūdzu, neveiciet piekļuvi LV BET pakalpojumiem vai jebkādiem citiem mūsu uzņēmējdarbības elementiem, neizmantojiet tos un izvairieties no mijiedarbības ar tiem.

Lūdzu, ievērojiet, ka šī politika jālasa kontekstā ar mūsu Noteikumiem un nosacījumiem.

Atsauces „mums“, „mēs“, „mūsu“ un „LV BET“ norāda uz SIA LVBet (Datu pārzinis).

DATU PĀRZINIS

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA LVBet, kas reģistrēts atbilstoši Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību aktiem. Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-8, Rīga, LV-1010, Latvija. Ar mums varat sazināties šeit – support@lvbet.lv. Ja jums nepieciešama detalizēta informācija vai palīdzība saistībā ar jūsu personas datiem – sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu – dpo@lvbet.lv.

KĀDUS DATUS MĒS NO JUMS IEVĀCAM

Kad jūs izmantojat mūsu sniegtos pakalpojumus, mēs varam ievākt šādus personas datus, tostarp, bet ne tikai:

 • Vārds un uzvārds.
 • Jūsu e-pasta adrese.
 • Lietotājvārds.
 • IP adrese.
 • Mobilā tālruņa numurs.
 • Tehniskā informācija par jebkādām ierīcēm, ko jūs izmantojat, lai piekļūtu mūsu pakalpojumiem, vai cita veida tehniskā informācija.
 • Informācija par to, kā jūs izmantojat LV BET pakalpojumus, tostarp informācija par to, kad, kā un kur jūs izmantojat pakalpojumus.
 • Kad reģistrējaties konta izveidei, izveidojat vai pārveidojat savu profilu, iestatiet priekšrocības vai veicat pirkumus, izmantojot pakalpojumus.
 • Informācija par jūsu aktivitātēm sociālajos tīklos (ja esat piesaistījis mūsu pakalpojumus saviem sociālo mediju kontiem). Iepriekš minētais var potenciāli iekļaut noteiktu informāciju no Facebook un citiem sociālajiem tīkliem (ieskaitot piekļuvi jūsu draugu sarakstam un citiem ar personu nesaistītiem analītikas datiem), stingri ievērojot spēkā esošos Facebook noteikumus un nosacījumus, kā arī no citām sociālās tīklošanas vietnēm – tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai jums nodrošinātu pilnu LV BET pakalpojumu funkcionalitāti.
 • Informācija par jūsu naudas iemaksām un izmaksām.
 • Jebkādi citi dati, ko jūs mums sniedzat, izmantojot mūsu pakalpojumus.
 • Jebkādi citi dati, ko jūs mums sniedzat, sazinoties ar mūsu atbalsta dienestu.
 • Klientu izpētes procesa ietvaros un saskaņā ar tiesību aktiem, LV BET var no jums pieprasīt papildu informāciju.
KĀDĒĻ MUMS IR NEPIECIEŠAMI ŠIE DATI?

LV BET apstrādā jūsu datus, lai nodrošinātu jums pilnu LV BET tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu funkcionalitāti un izpildītu tiesību aktos noteiktās un LV BET uzliktās saistības un/vai sasniegtu datu apstrādes likumīgo mērķi, ievērojot jūsu tiesības. Tā ir datu apstrāde ar mērķi garantēt drošību un novērst krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un sniegt mārketinga pakalpojumus.

LV BET ir jāapstrādā dati, pamatojoties uz dažādiem juridiskiem noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem. Minētais iekļauj ar nodokļiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu saistītos tiesību aktus, kā arī citus tiesību aktus saistībā ar licencētiem operatoriem, ko izdevušas uzraudzības iestādes.

Turklāt jūsu datus LV BET var izmantot šādiem mērķiem:

 • Lai sniegtu jums pakalpojumus, kas tiek piedāvāti ar LV BET tīmekļa vietnes starpniecību.
 • Lai sniegtu personalizētu mārketinga informāciju par pakalpojumiem, kurus jūs pasūtiet no LV BET vai kas varētu jūs interesēt, piemēram, LV BET var nosūtīt jums e-pastus vai attēlot iznirstošos paziņojumus par LV BET pakalpojumiem un atjauninājumiem.
 • Lai sazinātos ar LV BET pakalpojumu lietotājiem.
 • Lai kopumā iespējotu līdzdalību interaktīvos pakalpojumos, turnīros un reklāmas pasākumos.
 • Lai informētu jūs par izmaiņām mūsu pakalpojumu sniegšanā.
 • Lai uzlabotu vai pārveidotu LV BET pakalpojumus un politikas.
 • Lai organizētu sacensības un reklāmas pasākumos (tostarp sazinātos ar dalībniekiem, izvērtētu pieteikumus, sadalītu balvas, nomaksātu nodokļus utt.).
 • Nodokļu, juridiskiem un ar rēķinu sagatavošanu saistītiem mērķiem.
 • Ar rēķinu sagatavošanu saistītiem mērķiem atbilstoši ES tiesību aktu (GDPR) noteikumiem.
 • Jebkādiem tiesību aktos noteiktiem mērķiem, tostarp novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumus.
 • Lai profilētu un personalizētu LV BET tīmekļa vietnē un citās tīmekļa vietnēs izvietotos mārketinga paziņojumus, piedāvājumus un reklāmas kampaņas, un/vai pakalpojumus, balstoties uz kombinētiem datiem, ko esam par jums apkopojuši.
 • Tiešsaistes maksājumu apstrādei.
 • Lai pārbaudītu jūsu vecumu un citus personas datus, kas var būt nepieciešami.
 • Jūsu lietotāja konta konfigurēšanai un pārvaldīšanai.
 • Lai izpildītu attiecībā uz LV BET noteiktās atbilstības procedūras.
 • Lai uzraudzītu darījumus ar mērķi novērst krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

LV BET var profilēt apkopotos jūsu personas datus ar mērķi pielāgot mūsu paziņojumus jūsu vajadzībām.

LV BET neizmanto algoritmus attiecībā uz jūsu profilētajiem datiem, lai automātiski pieņemtu lēmumus, kas var ietekmēt jūsu indivīda tiesības vai jebkādas tiesības, kas izriet no starp LV BET un jums noslēgtā līguma. Tas ir, LV BET neizvieto automātiskos piedāvājumus, balstoties uz jūsu rīcību spēlēs.

Tomēr LV BET saskaņā ar tiesību aktiem un licences noteikumiem ir pienākums uzraudzīt savus spēlētājus, lai identificētu cilvēkus, kuri varētu būt atkarīgi no azartspēlēm vai kuri ir pakļauti šādam riskam. Balstoties uz unikālus spēlētājus aprakstošiem datiem, īpašs algoritms mums nodrošina noteiktu informāciju par azartspēļu atkarības varbūtību, ļaujot LV BET sazināties ar šādiem spēlētājiem, lai piedāvātu palīdzību vai atbalstu. Uz prognozēm balstīti lēmumi netiek pieņemti automātiski bez cilvēku iejaukšanās.

CIK ILGI MĒS SAGLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs jūsu personas datus saglabāsim tikai tik ilgi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskos un regulējošo iestāžu noteiktos reglamentējošos pienākumus, un cik tas ir nepieciešams, lai atrisinātu strīdus un izpildītu mūsu vienošanās. Uzglabāšanas termiņi var atšķirties atkarībā no datu veida un uz tiem attiecināmajām juridiskajām prasībām. Normatīvie akti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu nosaka, ka LV BET jūsu personas datus drīkst uzglabāt piecus gadus pēc tam, kad vairs neesat mūsu klients. Dažās situācijās citas tiesiskās prasības uzliek mums par pienākumu uzglabāt noteiktus datus desmit gadus. Pēc minētā perioda LV BET jūsu informāciju vai nu izdzēsīs vai arī to padarīs anonīmu – Ja dzēšana nav iespējama (jo dati tiek uzglabāti dublējumarhīvā), mēs jūsu informāciju droši uzglabāsim, izolēsim un aizsargāsim no jebkādas tālākas izmantošanas, līdz to būs iespējams izdzēst.

Galvenie iemesli, kādēļ mēs turpināsim uzglabāt jūsu personas datus pēc konta slēgšanas:

 • lai izpildītu savas juridiskās saistības saskaņā ar ES/vietējiem tiesību aktiem (noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noteikumiem par krāpšanas novēršanu un/vai licencēšanu);
 • lai noteiktu juridiskas pretenzijas, kas mums varētu tikt izvirzītas, un aizstāvētos pret tām.
MĀRKETINGA MĒRĶI

Ja esam saņēmuši atbilstošu piekrišanu (atbilstoši jūsu izvēlei) un/vai ja tam ir tiesisks pamats, mūsu mārketinga partneri-trešās personas var apstrādāt daļu no jūsu personas datiem, lai ļautu mums sazināties ar visiem klientiem, izmantojot tālruni, e-pastu, iznirstošos paziņojumus, īsziņas (ko nosūta attiecīgo platformu nodrošinātāji) un informētu par balvām un/vai dāvanām no piegādātājiem utt.

Piekrišanu šādai apstrādei jebkurā laikā var pilnībā vai daļēji mainīt, dodoties uz iestatījumiem „Mans konts”. Ja jums šajā jautājumā nepieciešama papildu informācija, informējiet mūs: support@lvbet.lv.

Visos mūsu mārketinga paziņojumos būs iekļautas norādes, kā atteikties no konkrēta veida mārketinga paziņojumiem. Lai to pilnībā paveiktu, var būt nepieciešams līdz 48 stundām laika. Mēs neveiksim jūsu personas datu koplietošanu ar nesaistītām trešajām personām, lai popularizētu to produktus jums bez jūsu iepriekš sniegtas piekrišanas.

TĀLRUŅA ZVANI

Mūsu Klientu apkalpošanas centra ienākošie un izejošie tālruņa zvani var tikt ierakstīti gan mācību un drošības mērķiem, un tas attiecas arī uz jūsu jautājumiem saistībā ar jūsu saņemtajiem un izmantotajiem pakalpojumiem.

SĪKDATNES

LV BET un tās partneri-trešās personas (saistībā ar reklāmām un analītiku) izmanto dažādas datu, piemēram, sīkdatņu un tīmekļa bāksignālu ievākšanas tehnoloģijas, un citas tehnoloģijas, lai uzlabotu un pielāgotu pakalpojumus, tīmekļa vietnes un jūsu pieredzi; lai ļautu jums piekļūt pakalpojumiem un izmantot tos, no jauna neievadot savu lietotājvārdu vai paroli; lai saprastu jūsu veikto pakalpojumu izmantošanu un mūsu klientu intereses; lai noteiktu, vai ir ticis atvērts e-pasts un ar to ir veiktas kādas darbības; lai nosūtītu jums noteiktas reklāmas vēstules.

 • Kad ļoti nepieciešams. Šīs sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas atceras jūsu veiktās izvēles, piemēram, valodas vai meklēšanas parametrus. LV BET izmanto šīs sīkdatnes, lai nodrošinātu jums pielāgotu pieredzi, kas ir atbilstošāka jūsu veiktajām izvēlēm.
 • Efektivitātei un analītikai. Šīs sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas apkopo informāciju par to, kā lietotāji mijiedarbojas ar pakalpojumiem, un ļauj LV BET uzlabot šo pakalpojumu sniegšanu. LV BET izmanto Google Analytics sīkdatnes, lai palīdzētu saprast, kā apmeklētāji veic apmeklējumus un apskata mūsu produktus un tīmekļa vietni, lai noteiktu jomas, ko nepieciešams uzlabot: navigāciju, lietotāju pieredzi un mārketinga kampaņas.
 • Mērķa sīkdatnes vai reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par jūsu pārlūkošanas ieradumiem, lai reklāma būtu atbilstoša un saskaņota ar jūsu interesēm. Tās atceras jūsu apmeklētās vietnes, un šī informācija tiek kopīgota ar citām personām, piemēram, reklāmas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem un reklāmas speciālistiem.
 • Sociālo mediju sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, kad kopīgojat informāciju, izmantojot sociālo mediju kopīgošanas pogu vai mūsu tīmekļa vietnēs izmantojat pogu „Patīk“, piesaistāt savu kontu vai izmantojat mūsu saturu sociālā tīkla vietnē. Šādi dati tiks reģistrēti sociālajā tīklā, un tas var tikt piesaistīts mērķa/reklāmas darbībām.

Lai atteiktos no mūsu sīkdatņu izmantošanas politikas, jūs varat veikt attiecīgus iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā, iestatot opcijas, lai pārtrauktu akceptēt sīkdatņu izmantošanu vai pirms jūsu apmeklēto vietņu sīkdatņu akceptēšanas jūs brīdinātu. Ja jūs neakceptējat sīkdatņu izmantošanu, jums var nebūt iespējams pilnībā izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus. LV BET un tās partneri-trešās personas arī ievāc informāciju, izmantojot tīmekļa bāksignālus (zināmi arī kā izsekošanas pikseļi). Daudzām pārlūkprogrammām ir savi pārvaldības rīki HTML5 vietējās krātuves priekšmetu pārvietošanai. Lūdzu, ievērojiet, ka jums nebūs iespējams atteikties no jebkādām sīkdatnēm vai citām tehnoloģijām, kas ir kategoriski nepieciešamas pakalpojumu nodrošināšanai.

JŪSU PERSONAS KOPLIETOŠANA UN APSTRĀDE

LV BET droši kopīgo informāciju ar trešajām personām, kas palīdz LV BET nodrošināt, sniegt, uzlabot, integrēt, pielāgot, atbalstīt un virzīt tirgū tās pakalpojumus. LV BET nodrošinās, ka uz visām ar personas datu apstrādi saistītām attiecībām attiecas dokumentēts līgums, kurā iekļauta konkrēta informācija un noteikumi, ko nosaka GDPR.

LV BET sadarbojas ar partneriem-trešajām personām un pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu tīmekļa vietņu un lietotņu izstrādes, spēļu programmatūras, mitināšanas, apkopes, dublējumkopiju, uzglabāšanas, virtuālās infrastruktūras, maksājumu apstrādes, analīzes un citus pakalpojumus, kā dēļ tiem var būt nepieciešams piekļūt informācijai par jums vai izmantot to. Minētais iekļauj arī programmatūras piegādātājus, maksājumu sistēmu nodrošinātājus, organizācijas, kas nodrošina LV BET mārketinga pasākumus, organizācijas, kas sadala lietotājus segmentos un/vai strādā ar lietotājiem LV BET uzdevumā. Ja pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešams piekļūt informācijai par jums, lai LV BET vārdā sniegtu pakalpojumus, tas šādi rīkojas, ievērojot LV BET rīkojumu, tostarp politikas un procedūras, kas paredzētas, lai jebkurā laikā aizsargātu jūsu informāciju.

Ja to nosaka tiesību akti, LV BET informāciju par jums var atklāt policijai vai citai valsts iestādei – tostarp, bet ne tikai IP adresi un informāciju aizdomu gadījumā par prettiesisku vai negodīgu rīcību, piemēram, ļaunprātīgu attiecīgās maksājuma formas vai drošības riska novērtējuma izmantošanu.

Mēs varam kopīgot jūsu personas datus LV BET grupas ietvaros un ar šādām organizācijām:

 • tiesībaizsardzības iestādēm, regulatoriem un citām tiesu iestādēm;
 • kredītinformācijas aģentūrām;
 • krāpšanas novēršanas aģentūrām;
 • identitātes pārbaudes aģentūrām;
 • sporta pārvaldes iestādēm;
 • organizācijām, kas mūs iepazīstina ar jums;
 • trešajām personām, ar kurām jūs lūdzat vai ļaujat kopīgot savus datus;
 • trešajām personām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu jūsu pieprasītos produktus vai pakalpojumus.
DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ

Piekrītot jūsu datu nosūtīšanai trešajām personām, jūs piekrītat arī tam, ka trešās personas var atrasties ārpus EEZ. Privātuma tiesību akti šajās valstīs nevar nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni, kā jūsu valstī vai EEZ. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības pirms tam tiks rūpīgi pārbaudīta, lai nodrošinātu, ka tas notiek saskaņā ar GDPR noteiktajiem ierobežojumiem. Tas daļēji ir atkarīgs no Eiropas Komisijas lēmuma attiecībā uz personas datu aizsardzības pasākumu piemērotību, kas ir spēkā saņemšanas valstī, un tas laika gaitā var mainīties.

Uz starptautisko datu nosūtīšanu grupas iekšienē attiecas tiesiski saistoši līgumi, ko sauc par saistošiem uzņēmuma noteikumiem (BCR), kas nodrošina izpildāmas datu subjektu tiesības. Ja LV BET kopīgo jūsu datus ārpus EEZ, LV BET paļausies uz standarta ES līgumiskajām klauzulām vai privātuma aizsardzības regulējumu, kas juridiski ļauj jums nosūtīt savus datus un sniegt atbilstošu aizsardzības līmeni.

ZINIET SAVAS TIESĪBAS

GDPR jums ir paredzētas tiesības. Tās iekļauj:

 • Tiesības atsaukt piekrišanu; tomēr šādā gadījumā netiek anulēta iepriekš ar piekrišanu veiktā datu apstrāde.
 • Tiesības saņemt informāciju. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kā un kādēļ tiek veikta jūsu personas datu apstrāde.
 • Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt mūsu saglabāto jūsu personas datu kopiju.
 • Tiesības uz datu labošanu. Ja personas dati ir neprecīzi, jums ir tiesības pieprasīt veikt korekcijas un pievienot jebkādus trūkstošus personas datus.
 • Tiesības tikt aizmirstam. Jūs varat pieprasīt izdzēst savus personas datus, ja nav tiesiska pamata, kas nosaka mūsu pienākumu turpināt veikt šo personas datu apstrādi. Šīs tiesības attiecas tikai uz noteiktiem apstākļiem, ņemot vērā, ka juridiskās saistības nosaka datu uzglabāšanas termiņus.
 • Tiesības ierobežot/iebilst pret apstrādi. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības iebilst pret vai ierobežot savu personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde ir balstīta uz piekrišanu vai mūsu likumīgo interesi. Tomēr, neskatoties uz jūsu iebildumiem vai vēlmi ierobežot apstrādi, pastāvot likumīgam pamatojumam vai juridiskām saistībām, mums šāda apstrāde būs jāturpina.
 • Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības pieprasīt, lai jums jūsu personas dati tiktu sniegti strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā (GDPR 20. pants) un pārsūtīt šos datus citai personai. Tas attiecas uz personas datiem, kuru apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.
 • Tiesības attiecībā uz automātisku lēmumu pieņemšanu un profilēšanu. Jums ir tiesības netikt pakļautam automātiskai lēmumu pieņemšanai, ja lēmums jūs būtiski ietekmē; jūs varat pieprasīt cilvēka iejaukšanos, ja tas nepieciešams. Jums ir arī tiesības izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumus.
 • Tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē. Ja jums ir kādas sūdzības par jūsu personas datu izmantošanu, mēs ieteiktu jums vispirms sazināties tieši ar mums, lai mēs varētu izskatīt jūsu sūdzību. Tomēr jūs varat arī sazināties ar uzraudzības iestādi.
 • Tiesības uz piekrišanas atsaukšanu. Jums ir vispārīgas tiesības atsaukt mums sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei (attiecībā uz mūsu mārketinga aktivitātēm) un gadījumiem, kad šāda apstrāde ir balstīta uz to, ko mēs uzskatām par savām likumīgajām interesēm.

Lūdzu, ievērojiet, ka uz LV BET attiecas vairāki ES/vietējie noteikumi, tādēļ daļa šo iepriekš norādīto tiesību var netikt piemērota, ja:

 • apstrāde ir nepieciešama juridiska līguma noslēgšanai ar jums vai šāda līguma izpildei;
 • apstrāde ir pilnvarota vai tiek izpildīta saskaņā ar ES/vietējiem tiesību aktiem;
 • tā ir balstīta uz skaidru jūsu piekrišanu.

Tiesību akti nosaka, ka LV BET ir pienākums uzglabāt jūsu personas datus noteiktu laiku pēc tam, kad vairs nebūsiet mūsu klients, un tas ir pamatots ar pašreizējo tiesisko regulējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. Ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, ka mēs darām visu iespējamo, lai izpildītu jūsu pieprasījumus, taču galu galā mūsu darbību regulē GDPR un citi ES/vietējie tiesību akti.

Ja vēlaties pieprasīt kādu savu tiesību izmantošanu, lūdzu, sazinieties: support@lvbet.lv, aprakstot savu pieprasījumu.

POLITIKAS IZMAIŅAS

LV BET var periodiski mainīt šo Privātuma politiku. LV BET publicēs jebkādas Privātuma politikas izmaiņas šajā lapā, un gadījumā, ja izmaiņas būs būtiskas, paziņojums tiks sniegts izcelta formā, ievietojot to mājaslapās, pierakstīšanās ekrānos vai nosūtot pa e-pastu. LV BET arī saglabās arhīvā šīs Privātuma politikas iepriekšējās versijas, lai jūs varētu tās izskatīt. Kad izmantojat mūsu pakalpojumus, LV BET aicina jūs pārskatīt pašreizējo Privātuma politiku, lai būtu informēti par mūsu datu praksi un to, kā mēs varam palīdzēt aizsargāt jūsu privātumu.

Ja jūs nepiekrītat kādai no šīs Privātuma politikas izmaiņām, jums jāatturas no LV BET pakalpojumu izmantošanas un jādeaktivizē savs konts (-i) atbilstoši iepriekš sniegtajam aprakstam.

DIVU FAKTORU AUTENTIFIKĀCIJA

Divu faktoru autentifikācija piešķir lielāku drošību jūsu LV BET kontam.

Ja tiks konstatēts mēģinājums pierakstīties jūsu LV kontā no jaunas valsts, uz jūsu reģistrācijas brīdī norādītā mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi tiks nosūtīts sešu ciparu autentifikācijas kods. Kad mēģināsiet pierakstīties, jums tiks prasīts ievadīt ģenerēto kodu. Lai to izdarītu, ierakstiet mobilā tālruņa īsziņā vai e-pastā saņemto kodu laukā „Pazīšanas zīme”.

Šī procedūra aizsargās jūsu kontu pret neierastām darbībām vai potenciālas trešo personu piekļuves un neļaus nezināmām personām piekļūt kontam pat tad, ja tām ir jūsu parole. Ja jebkāda iemesla dēļ jūs nesaņemat verifikācijas kodu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta dienestu.