Blackjack Side Bets Strategy: Eksperti Dalās ar Padomiem

Viesiem, kas meklē lielāku spēles izklaidi un potenciāli lielākas izmaksas, blackjacka sānu likmes ir lielisks veids, kā piešķirt papildu spēles kvalitāti tradicionālajā blackjack spēlē. Šīs likmes parasti ir nelielas, bet piedāvā augstākas izmaksas salīdzinājumā ar galveno blackjack spēli. Šajā rakstā dalīsimies ar ekspertu padomiem un strategijām, kuras palīdzēs jums uzlaboties sānu likmju stratēģijā un palielināt izredzes uzvarēt.

Galvenie atziņas:

 • Blackjacka sānu likmes ir papildu likmes, ko spēlētāji var veikt, spēlējot tradicionālo blackjacku.
 • Populārākās blackjacka sānu likmes ietver 21+3, Perfect Pairs, Royal Match, Over/Under 13, Super Sevens un Lucky Ladies.
 • Katras sānu likmes ir savas specifiskas likmes noteikumi un izmaksas.
 • Sānu likmēm parasti ir augstāka mājas priekšrocība nekā galvenajai blackjack spēlei.
 • Izmantojot labi pārdomātu blackjacka sānu likmju stratēģiju, ir iespējams palielināt izredzes uzvarēt.

Understanding Blackjack Side Bets

Blackjack side bets are additional bets that players can make in addition to their main blackjack wager. These side bets usually have their own specific rules and payouts. The payouts for side bets are typically higher than the traditional even-money payouts in blackjack. It is important to understand the rules and potential payoffs of each side bet before placing your wager.

When playing blackjack, players have the option to place additional bets known as side bets. These side bets offer a chance to win higher payouts compared to the main blackjack game. However, it is crucial to familiarize yourself with the rules and potential payoffs of each side bet before deciding to place a wager.

Side bets are separate from the main blackjack game and usually have their own set of rules. Each side bet offers a different opportunity to win based on specific conditions such as the player’s initial two cards, the dealer’s upcard, or the total sum of the player’s cards. It is important to note that side bets generally have higher house edges, meaning the odds of winning are lower compared to the traditional blackjack game.

Side Bet How to Win Payout
21+3 Form a flush, straight, three-of-a-kind, or straight flush with the initial two player cards and the dealer’s upcard. Varies based on the specific pay table.
Perfect Pairs Have a pair of the same value or suit in the initial two player cards. Varies based on the specific pay table.
Royal Match Have suited initial two player cards. Varies based on the specific pay table.
Over/Under 13 Predict whether the sum of the initial two player cards will be over or under 13. Varies based on the specific pay table.

Understanding the various side bets in blackjack is essential for making informed decisions. Each side bet carries its own set of rules and potential payoffs. While the allure of higher payouts may be tempting, players should consider the higher house edges associated with side bets. It is important to approach side bets with caution and only wager amounts you are comfortable losing.

Popular Blackjack Side Bets

Ir daudzas populāras blakus likmes, ko var atrast gan tiešsaistes kazino, gan arī īstos kazino. Dažas no populārākajām blakus likmēm ietver 21+3, Ideālas Pāri, Karaliskais Saskaņojums, Virs/Zem 13, Super Sevens un Veiksminīgās Dāmas. Katrai blakus likmei ir savas unikālas noteikumi un izmaksas. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka blakus likmēm parasti ir augstāka kazino priekšrocība nekā galvenajai blackjack spēlei. Tāpēc ir gudri pieiet blakus likmēm piesardzīgi un ņemt vērā to potenciālos riskus.

21+3 Blakus likme

21+3 blakus likme apvieno gan blackjack, gan trīskārtu pokeru elementus. Šī blakus likme balstās uz spēlētāja sākotnējām divām kartēm un dīlera redzamo karti. Ja trīs kārtīs veidojas pokeram raksturīgā kombinācija, piemēram, krāsa, rinda, trīs vienādi vai royāla rinda, tad spēlētājs uzvar. 21+3 blakus likmes izmaksas var atšķirties atkarībā no konkrētās izmaksu tabulas. Ir svarīgi iepazīties ar potenciālajām izmaksām un kazino priekšrocībām pirms šīs blakus likmes izdarīšanas.

Ideālas Pāri Blakus likme

Ideālas Pāri blakus likme balstās uz spēlētāja sākotnējām divām kartēm. Ja divas kārtis veido pāri, piemēram, jebkuru pāri, krāsu pāri vai ideālu pāri, tad spēlētājs uzvar. Ideālas Pāri blakus likmes izmaksas var atšķirties atkarībā no konkrētās izmaksu tabulas. Ir svarīgi iepazīties ar potenciālajām izmaksām un kazino priekšrocībām pirms šīs blakus likmes izdarīšanas.

Kombinācija Izmaksa
Ideāls pāris (divas vienādas kartis) 25:1
Krāsu pāris (divas kartis ar vienādu krāsu) 12:1
Jebkura cita pāra kombinācija 6:1

**Ievērojiet, ka izmaksu tabulas var atšķirties atkarībā no kazino. Pirms darāt Ideālas Pāri blakus likmi, iesakām pārbaudīt konkrētā kazino noteikumus un izmaksu tabulas**.

21+3 Side Bet

The 21+3 side bet is a popular option in blackjack that combines elements of blackjack and three-card poker. This side bet adds an extra layer of excitement to the game by allowing players to bet on the combination of their initial two cards and the dealer’s upcard. The objective of the 21+3 side bet is to form a flush, straight, three-of-a-kind, or straight flush with the three cards.

It is important to note that the payout for the 21+3 side bet can vary depending on the specific pay table. For example, some pay tables offer higher payouts for stronger card combinations. Before placing your wager on the 21+3 side bet, it is crucial to understand the potential payouts and the house edge associated with this side bet.

While the 21+3 side bet can provide the opportunity for bigger winnings, it is essential to approach it with caution. Like any side bet, the 21+3 bet generally carries a higher house edge than the main blackjack game. As such, players should consider their risk tolerance and decide whether or not they want to incorporate the 21+3 side bet into their overall blackjack strategy.

Example of 21+3 Side Bet Pay Table

Card Combination Payout
Suited three-of-a-kind 100:1
Straight flush 40:1
Three-of-a-kind 30:1
Straight 10:1
Flush 5:1
Any other 1:1

The above table is an example of a 21+3 side bet pay table, but it is important to note that different casinos or online platforms may have their own variations. Always check the specific pay table before placing your wager to ensure you are aware of the potential payouts.

Perfect Pairs Side Bet

Viens no populārākajiem blackjacka blakuslikmju veidiem ir Perfect Pairs. Šī blakuslikme balstās uz spēlētāja diviem sākotnējiem kartēm, un ja tās veido pāri, piemēram, samiešu pāri, krāsainu pāri vai perfektu pāri, spēlētājs uzvar. Perfect Pairs blakuslikmes izmaksas var atšķirties atkarībā no konkrētās izmaksu tabulas. Ir svarīgi saprast potenciālās izmaksas un mājas priekšrocību pirms šīs blakuslikmes novietošanas.

Kā spēlēt Perfect Pairs blakuslikmi?

Perfect Pairs blakuslikmi spēlētājs novieto kopā ar savu galveno blackjack likmi. Kad spēlētājam tiek izdalītas divas sākotnējās kārtis, tiek noteikts, vai tās veido pāri. Ir trīs veidi, kā veidot pāri – samiešu pāris, krāsainais pāris un perfekts pāris.

 1. Samiešu pāris: Šis ir visbiežāk sastopamais pāris. Tas nozīmē, ka abi spēlētāja kartēs ir vienāda vērtība, bet krāsa ir atšķirīga. Piemēram, septiņi kāravi un septiņi kreisļi. Šis pāris parasti izmaksā 5:1 vai 6:1 atkarībā no noteiktās izmaksu tabulas.
 2. Krāsainais pāris: Šis pāris nozīmē, ka abi spēlētāja kartēs ir vienāda krāsa, bet vērtība ir atšķirīga. Piemēram, seši karoņi un seši kreisļi. Šis pāris parasti izmaksā 10:1 vai 12:1 atkarībā no noteiktās izmaksu tabulas.
 3. Perfekts pāris: Šis ir retāk sastopamais pāris, kas nozīmē, ka abas spēlētāja kartes ir vienādas gan vērtībā, gan krāsā. Piemēram, divi karalīši karoņi. Šis pāris parasti izmaksā 30:1 vai 35:1 atkarībā no noteiktās izmaksu tabulas.

Ir svarīgi atcerēties, ka Perfect Pairs blakuslikmei ir augstāka mājas priekšrocība nekā galvenajam blackjack spēlēm. Tāpēc spēlētājiem jābūt uzmanīgiem un jāizvērtē potenciālais risks, pirms izvēlas šo blakuslikmi. Bet, ja jums patīk piedzīvojumi un jūs esat gatavs uzņemties lielāku risku, Perfect Pairs blakuslikme var pievienot vēl lielāku izklaidi un aizraušanos jūsu blackjack spēlei.

Pāris Izmaksa
Samiešu pāris 6:1
Krāsainais pāris 12:1
Perfekts pāris 35:1

Royal Match Side Bet

The Royal Match side bet is a popular option in blackjack that adds an extra element of excitement to the game. This side bet is based on the player’s initial two cards being suited, meaning they have the same suit. If the two cards meet this criteria, the player wins the Royal Match side bet. The payout for this side bet can vary, depending on the specific pay table, but it generally offers higher payouts than the main blackjack game.

When considering the Royal Match side bet, it is important to understand the potential payouts and the house edge. While this side bet can result in impressive wins, it also carries a higher risk due to the lower odds of receiving suited cards. It is essential for players to carefully evaluate their own risk tolerance and consider their overall strategy before placing this side bet.

Summary:

 • The Royal Match side bet in blackjack is based on the player’s initial two cards being suited.
 • If the two cards are suited, the player wins the Royal Match side bet.
 • The potential payouts for this side bet vary depending on the specific pay table.
 • Players should carefully evaluate their risk tolerance and consider their overall strategy before placing the Royal Match side bet.
Card Combination Payout
Easy Match (Any suited cards) 3:1
Royal Match (King and Queen of the same suit) 25:1

As shown in the table above, the Royal Match side bet offers a higher payout of 25:1 for a Royal Match, which occurs when the player’s initial two cards are a King and Queen of the same suit. However, the more common occurrence is an Easy Match, which offers a lower payout of 3:1 for any two suited cards. It is important to note that different casinos may have variations in their pay tables, so it is crucial to review the specific rules and payouts for the Royal Match side bet at the casino you are playing in.

Over/Under 13 Side Bet

Viens no populārākajiem blackjacka sānu likmēm ir “Over/Under 13”. Šī likme ļauj spēlētājam likt uz to, vai pirmo divu izdalīto karti summa būs vairāk vai mazāk par 13. Ja summa ir tieši 13, likme zaudē. “Over/Under 13” sānu likmes izmaksas un mājas priekšrocība var atšķirties atkarībā no noteiktā izmaksu tabulas. Pirms veicat šo likmi, ir svarīgi izprast iespējamās izmaksas un mājas priekšrocību.

Viens no veidiem, kā izvērtēt “Over/Under 13” sānu likmi, ir analizēt izmaksu tabulu un mājas priekšrocību. Šāda analīze palīdzēs jums saprast, cik riskanta ir šī likme un vai tā ir izdevīga ilgtermiņā. Atcerieties, ka blackjacka sānu likmes parasti ir izdevīgākas kazino, tāpēc ir svarīgi rūpīgi izvērtēt savus iespējamos ieguvumus un zaudējumus, pirms veicat šo likmi.

Lai izmantotu “Over/Under 13” sānu likmi savā spēlē, rūpīgi izpētiet izmaksu tabulu un novērtējiet savas iespējas. Varat arī izmēģināt šo likmi bez reāla naudas ieguldījuma, izmantojot bezmaksas blackjacka spēles pieejamas tiešsaistē. Tas ļaus jums iepazīties ar šīs sānu likmes darbību un izprast, vai tā ir piemērota jums un jūsu spēlēšanas stilam.

Kartes summa Izmaksas “Over” likmei Izmaksas “Under” likmei
2 3:1 1:1
3 2:1 1:1
4 1:1 1:1
5 1:1 1:1
6 1:1 1:1
7 1:1 1:1
8 1:1 1:1
9 1:1 1:1
10 2:1 2:1
11 3:1 3:1
12 6:1 6:1
13 11:1 11:1

Super Sevens Side Bet

When it comes to blackjack side bets, the Super Sevens side bet is undoubtedly one of the most popular choices among players. This exciting side bet revolves around the player’s first two cards being sevens. The potential payouts for the Super Sevens side bet can vary depending on whether the sevens are suited or unsuited, adding an extra layer of excitement to the game.

Here’s a breakdown of the potential payouts for the Super Sevens side bet:

Type of Sevens Payout
Suited Sevens 50:1
Unsuited Sevens 15:1
Third Seven 500:1

As with any side bet, it’s essential to understand the potential payouts and house edge associated with the Super Sevens side bet. While the allure of a big win may be tempting, it’s crucial to consider the risks involved. The higher house edge and lower odds of winning make side bets like the Super Sevens a more challenging wager to rely on for consistent winnings.

Conclusion

The Super Sevens side bet adds an extra layer of excitement to the game of blackjack. With the chance to win big if your first two cards are sevens, it’s easy to see why many players find this side bet appealing. However, it’s important to approach side bets with caution and consider their potential risks. By understanding the payouts and house edge, you can make an informed decision about whether or not to place the Super Sevens side bet.

Lucky Ladies Side Bet

One of the popular side bets in blackjack is the Lucky Ladies side bet. This side bet revolves around the player’s first two cards totaling 20. If the player’s hand consists of a queen of hearts pair, the payout can be quite lucrative, often reaching a 1000:1 ratio. However, the specific payouts for the Lucky Ladies side bet may vary depending on the casino’s specific pay table.

While the Lucky Ladies side bet can offer the potential for significant winnings, it is crucial to consider the house edge. This side bet generally comes with a higher house edge compared to the main blackjack game. Therefore, it is essential to approach the Lucky Ladies side bet with caution and evaluate the potential risks and rewards before placing your wager.

Advantages and Disadvantages of the Lucky Ladies Side Bet

Advantages:

 • The opportunity to win large payouts, especially with a queen of hearts pair
 • Adding an extra level of excitement and anticipation to the game

Disadvantages:

 • Higher house edge compared to the main blackjack game
 • Lower odds of winning the side bet

“The Lucky Ladies side bet offers the potential for significant payouts, but it is important to remember that the odds are stacked in the house’s favor. It is crucial to approach this side bet with caution and consider your own risk tolerance before placing your wager.” – Blackjack Expert

Lucky Ladies Side Bet Payouts Specific Combinations Payout Ratio
Queen of Hearts Pair Queen of Hearts Pair Suited 1000:1
Queen of Hearts Pair Unsuited 200:1
Matched 20 Any Suited 20 25:1
Unmatched 20 Any Unsuited 20 9:1
19 Any 19 Total 4:1
Other Combinations Any Other Total Loses

Pros and Cons of Blackjack Side Bets

When it comes to blackjack side bets, there are both pros and cons that players should consider. Let’s take a closer look at the advantages and disadvantages of incorporating side bets into your blackjack strategy.

Pros of Side Bets:

 • Potential for Big Wins: One of the main attractions of side bets is the opportunity for larger payouts. These additional bets can result in significant winnings if you happen to hit a winning combination.
 • Added Excitement: Side bets can inject a new level of excitement into your blackjack game. They provide a chance to diversify your gameplay and make it more thrilling.

Cons of Side Bets:

 • Higher House Edge: It’s important to understand that side bets typically come with a higher house edge compared to the main blackjack game. This means that the odds of winning are lower, and the casino has a greater advantage.
 • Riskier Wagers: Due to the higher house edge, side bets are considered riskier wagers. They have a higher probability of resulting in losses, so it’s crucial to manage your bankroll and approach them with caution.

Ultimately, the decision to incorporate side bets into your blackjack strategy depends on your risk tolerance and gaming preferences. While side bets can offer the potential for big wins and add excitement, it’s important to be mindful of their higher house edge and lower odds of winning. By understanding the pros and cons and making informed decisions, you can make the most of your blackjack side bets experience and enhance your overall gaming journey.

Pros of Side Bets Cons of Side Bets
Potential for Big Wins Higher House Edge
Added Excitement Riskier Wagers

Noslēgums

Mūsu blackjacka side bet stratēģija izklaidējoši papildina tradicionālo spēli, taču tam nepieciešams tuvāk pieiet ar piesardzību, ņemot vērā potenciālos riskus un ieguvumus. Lai precīzi izprastu katra side bet noteikumus un iespējamos izmaksas, ir svarīgi iepazīties ar tām pirms likmes veikšanas. Ievērojot plānotu blackjacka side bet stratēģiju, jūs varat uzlabot savu spēļu pieredzi un palielināt izredzes uzvarēt.

Side bet piedāvā lielākas izmaksas, taču nāk ar augstāku kazino priekšrocību. Side bet plusi ietver iespēju iegūt lielas uzvaras un piešķirt spēlei papildu emocionālo piesātinājumu. Tomēr augstā kazino priekšrocība un zemākas iespējas uzvarēt padara side bet riskantākas. Spēlētājiem vajadzētu tuvināties side bet ar piesardzību, ņemt vērā savu riska tolerance un spēlēt atbildīgi.

Mūsu kopējais secinājums ir tāds, ka blackjacka side bet var būt aizraujošs papildinājums tradicionālajai spēlei. Tomēr, lai gūtu maksimālu labumu, spēlētājiem jābūt piesardzīgiem un rūpīgi jāizvērtē potenciālie riski un ieguvumi. Ir svarīgi izprast katra side bet noteikumus un iespējamās izmaksas pirms likmes veikšanas. Ieviešot domātu blackjacka side bet stratēģiju, jūs varat uzlabot savu spēļu pieredzi un palielināt izredzes uzvarēt.

FAQ

What are blackjack side bets?

Blackjack side bets are additional bets that players can make while playing a traditional blackjack game.

Do side bets have higher payouts?

Yes, side bets typically offer higher payouts than the main blackjack game.

What are some popular blackjack side bets?

Some popular side bets include 21+3, Perfect Pairs, Royal Match, Over/Under 13, Super Sevens, and Lucky Ladies.

Do side bets have a higher house edge?

Yes, side bets generally have a higher house edge than the main blackjack game.

How does the 21+3 side bet work?

The 21+3 side bet combines elements of blackjack and three-card poker. It is based on the player’s initial two cards and the dealer’s upcard.

How does the Perfect Pairs side bet work?

The Perfect Pairs side bet is based on the player’s initial two cards. If the two cards form a pair, the player wins.

How does the Royal Match side bet work?

The Royal Match side bet is based on the player’s initial two cards being suited. If the two cards are suited, the player wins.

How does the Over/Under 13 side bet work?

The Over/Under 13 side bet allows players to wager on whether the sum of their first two cards will be over or under 13.

How does the Super Sevens side bet work?

The Super Sevens side bet is based on the player’s first two cards being sevens. The payouts vary depending on whether the sevens are suited or unsuited.

How does the Lucky Ladies side bet work?

The Lucky Ladies side bet is based on the player’s first two cards totaling 20. The specific payouts can vary depending on the specific pay table.

What are the pros and cons of side bets?

Pros of side bets include the potential for big wins and adding excitement to the game. However, the higher house edge and lower odds of winning make side bets riskier.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *